Veiling organiseren?

Hoe werkt een online veiling?

Kort uitgelegd bestaat een online veiling uit vier stappen:

  1. Opdracht: het team van HNVI beoordeelt vooraf de opdracht en zal u adviseren welke wijze van verkoop het beste voor u ingezet kan worden. Vervolgens bespreken wij met u gedetailleerd het proces en de kosten van de verkoop.

  2. Voorbereiden: na de opdrachtbevestiging wordt de online veiling voorbereid door het team van HNVI; wij inventariseren en fotograferen uw goederen. Ons uitgebreide en diverse netwerk wordt op de hoogte gesteld van de nieuwe veiling en daarnaast zoeken wij naar potentiële kopers door middel van een multimediale marketingcampagne. Door middel van het organiseren van een eventuele kijkdag geven wij de potentiële kopers de kans om de goederen te bekijken, wat waardevermeerderend werkt.

  3. Verkopen: de online veiling wordt door het team van HNVI begeleid. Het gehele biedproces is online te volgen; transparant en gebruiksvriendelijk. Na sluiting van de veiling wordt de koper door ons bericht en ontvangt men per e-mail de factuur.

  4. Afwikkeling: er wordt een afhaaldag georganiseerd waar de goederen onder leiding van het HNVI team worden afgehaald en eventueel gedemonteerd. De facturen worden geïncasseerd en verwerkt via onze rekening Derdengelden. De opdrachtgever krijgt na afsluiting van de veiling de totaalopbrengst overgemaakt met daarbij een gedetailleerde opbrengstenlijst van de verkochte goederen op de veiling.Online faillissementsveiling / Executoriale veilingen

Een online faillissementsveiling is een uitstekende manier om de activa uit een faillissement ten gelde te maken; het bereik is groot en ons uitgebreide netwerk zeer divers.

Wij werken met korte lijnen, wat resulteert in een transparante en controleerbare werkwijze.

Wij verzorgen zowel de uitlevering van eigendomsvoorbehoud als de verkoop en uitlevering van de activa en het bezemschoon opleveren van de locatie.

Onder toezicht van een notaris en/of deurwaarder voert HNVI ook executoriale veilingen uit.

Neem contact op met HNVI voor meer informatie over online faillissementsveilingen / Executoriale veilingen


Vrijwillige veiling

HNVI organiseert ook veilingen namens pandhouders zoals bijvoorbeeld banken, diverse financiers, leasemaatschappijen en het bedrijfsleven.

Met name door de economische crisis zijn er binnen het bedrijfsleven vele overtollige voorraden, inventarissen, wagenparken en machineparken. Voor de geldschieters zijn deze goederen veelal aan hen verpand als dekking voor de schulden. Voor de onderneming is het veelal “dood”-kapitaal; het is aanwezig maar er wordt geen geld meer mee gemaakt. HNVI kan u adviseren en begeleiden om dit “dood”-kapitaal ten gelde te maken.

Gedurende de opbouw van HNVI is vastgehouden aan de filosofie dat de veiling welke georganiseerd gaat worden door HNVI niet vervuild mag worden met handelspartijen van bijvoorbeeld opkopers.

Neem contact op met HNVI voor meer informatie over vrijwillige veilingen

Inbrengveiling

Elk kwartaal organiseert HNVI een inbrengveiling. Zowel zakelijke als particulieren geïnteresseerden kunnen goederen inbrengen. Nadat men een foto, beschrijving en verwachte opbrengst aan HNVI heeft gestuurd, scannen wij de goederen op kwaliteit en de mogelijkheden om de goederen mee te nemen in een eventuele veiling.
Wij streven naar kwalitatief goede en interessante goederen met een minimale waarde van 40 euro.
Naar gelang uw inbreng zullen wij u een opmaat offerte doen toekomen.
Klik hier voor meer informatie over inbrengveilingen bij HNVI.


Nalatenschapveiling

HNVI verzorgt ook nalatenschapveilingen.
Vooraf scannen wij de goederen op kwaliteit en de mogelijkheden om de goederen via een online veiling te verkopen. Afhankelijk van uw wensen kan u de inventarisatie en het fotograferen van de goederen zelf uitvoeren of het team van HNVI hiervoor inschakelen.

Neem contact op met HNVI voor meer informatie over online nalatenschapveilingen


Onderhandse verkoop

Wij kunnen u begeleiden bij onderhandse verkoop. Ons uitgebreide netwerk bestaat uit veel potentiele kopers met diverse interessegebieden. Maar ook begeleiding in het kopen van onderhandse boedel ligt binnen de specialiteiten van HNVI.

Neem contact op met HNVI voor meer informatie over onderhandse verkoop